Frontpage    Contact    Print    Sitemap    Search

LORC tests and demonstrates technology for harvesting renewable energy offshore

Latest News

Meeting industry’s needs for environmental testing of large components for offshore use is now one step closer with the ordering of a climatic chamber for a new LORC test centre.

Read more about the environmental testing of structures here

 

 

 

Recommendation on Foundation Governance

Statutory report on ‘’Recommendation on Foundation Governance’’ ref. Annual Accounts Act § 77a.
The report is part of the Management Report in LORC’s Annual Account for 2015 (01.01.15 - 31.12.15).
The report is included in Auditor’s Statement regarding the Management Report in the Annual Account for 2015.

LORC follows the ‘’Recommendation on Foundation Governance’’. However, LORC does not operate with an age limit for the members of the board, as they represent central players with natural renewal in their management layers. Furthermore, LORC values continuity, personal qualities, and representation from central players highly and therefore the board members can be appointed for a 4-year period and re-elected once.

Board of Directors – Composition and diversity (in Danish) is listed below.

        ****************************

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77a.
Redegørelsen er en del af ledelsesberetningen til Fondens årsrapport for 2015 (01.01.15 - 31.12.15).
Redegørelsen er omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen i årsrapporten for 2015.

LORC følger ’’Anbefalinger for god fondsledelse’’. Dog har LORC ingen aldersgrænse for bestyrelsens medlemmer, da de i udstrakt grad repræsenterer centrale aktører med en naturlig fornyelse i ledelseslagene. Derudover vægtes kontinuitet og personlige kompetencer, samt repræsentation fra centrale aktører højt og derfor kan bestyrelsens medlemmer vælges for en 4-årig periode og genvælges en gang.

Bestyrelsens sammensætning og mangfoldighed:

Anders Eldrup, formand

Lars-Erik Brenøe

Christina Aabo

Torben Glar Nielsen

Per Hessellund Lauritsen

Henrik Stiesdal

Hans Christian Larsen

Ernst Tiedemann

Anders Bjarklev

Henrik Bindslev

Mogens Rysholt Poulsen

Jan Hylleberg

 

 

 

 

 

 

Copyright and rights © 2010
Disclaimer