Frontpage    Contact    Print    Sitemap    Search

LORC tests and demonstrates technology for harvesting renewable energy offshore

Latest News

Meeting industry’s needs for environmental testing of large components for offshore use is now one step closer with the ordering of a climatic chamber for a new LORC test centre.

Read more about the environmental testing of structures here

 

 

 

News archive16-08-2010
LORC: Et nyt dansk energieventyr

Invitation til konference:

LORC: Et nyt dansk energieventyr

8. september 2010

I anledning af åbningen af LORC's faciliteter i Lindø Industripark inviteres du hermed til en eftermiddag på Lindøværftet i selskab med statsminister Lars Løkke Rasmussen og bestyrelsen for LORC med tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen som formand, samt den nyudnævnte formand for LORC Rådet, tidligere EU-kommissær og Fødevareminister, Mariann Fischer Boel.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen gæster Lindøværftet som dagens hovedtaler. Mariann Fischer Boel vil præsentere visionerne for arbejdet i LORC Rådet. Samtidig vil LORC gerne benytte dagen til at give en orientering og status over resultaterne i det første år, konkrete udviklingsprojekter i den kommende tid samt etableringen af LORC’s Klynge og netværk af medlemmer.

Program:

13.00 – 14.00: 
Rundvisning på Odense Staalskibsværft. Lindø Industripark viser rundt og fortæller om mulighederne for virksomheder på værftsområdet.
14.00 – 14.30: 
Registrering. Deltagere registres og får en forfriskning.
14.30 – 14.35: 
Velkommen. Bestyrelsesformand for LORC Poul Nyrup Rasmussen byder velkommen og introducerer hovedtaler, statsminister Lars Løkke Rasmussen.
14.35 – 14.55: 
Dagens hovedtaler, statsminister Lars Løkke Rasmussen.
14.55 – 15.05: 
Mulighed for at stille spørgsmål til statsminister Lars Løkke Rasmussen.
15.05 – 15.15: 
Kort pause.
15.15 – 15.30: 
LORC Fra idé til virkelighed – et år med LORC, Danmarks Videns- og Testcenter for grøn offshore energiteknologi. Bestyrelsesformand Poul Nyrup Rasmussen.
15. 30 – 15.45: 
LORC Status og visioner for LORC Videns- og Testcenter. CEO LORC, Claus Hviid Christensen.
15.45 – 16.00: 
Pause Kaffe.
16.00 – 16.15: 
LORC Rådet Mariann Fischer Boel introducerer arbejdet i LORC Rådet.
16.15 – 16.30: 
LORC’s Klynge og Medlemsnetværk – LORC’s tilbud til danske virksomheder. Introduktion til mulighederne i forbindelse med medlemskab af LORC’s netværk af virksomheder og organisationer.
16.30 – 17.30 
Debat – deltagernes forventninger og ønsker til fremtidigt samarbejde med LORC.

Tilmelding: Alle interesserede kan deltage i arrangementet. Deltagelse er gratis. Det begrænsede antal pladser tildeles efter ”først-til-mølle” princippet.  Tilmelding skal ske ved at sende en mail til Charlotte Hjorth Mikkelsen, chm@lorc.dk. Du bedes i mailen skrive, om du vil deltage i rundvisningen på Lindø Industripark.

 

25-05-2010
Interview with M. Poul Nyrup Rasmussen
Technology harvesting renewable energy offshore will become a new industrial adventure, the Chairman of LORC and former Prime Minister of Denmark, Poul Nyrup Rasmussen, told the Danish Export Association. See an interview with M. Poul Nyrup Rasmussen here
26-04-2010
Christiansborg bør gribe chancen

Danmark kan skabe endnu et industrieventyr, hvis politikerne tør satse offensivt på havvindmøller. I LORC er vi klar med en række konkrete udviklingsprojekter og en vej ud af krisen – men en afgørende forudsætning er støtte fra Fornyelsesfonden, Christiansborgs fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse.

Tusindvis af arbejdspladser og en fastholdelse af Danmark som vindindustriens land. Det er den vision, som jeg vil kæmpe for bliver opfyldt.
I min regering var vi aktivt med til at opbygge den industri, som sidenhen er blevet et varetegn for Danmark. Men nu er industrien på vej til udlandet og det er mere end almindeligt ærgerligt. Danmarks fremtid som grønt land er ganske enkelt på spil – og med det tusindvis af arbejdspladser. Nu vil vi gerne se handling fra den danske regering.

Lindoe Offshore Renewables Center, LORC, er Danmarks nye center for udvikling, test og demonstration af havvindmøller og anden teknologi til udvinding af vedvarende energi på havet. Hos LORC har vi den opskrift som skal til for at vindmølleindustrien kan tage det afgørende skridt mod en egentlig industrialisering af offshore energikraftværker. Ingredienserne er først og fremmest et tæt samspil med forskningsinstitutioner og virksomheder, som dækker hele værdikæden fra projektidé over installation til drift og grøn energi ude hos forbrugerne. Vi tilsætter derefter et tidligere skibsværft, hvor de faglige kompetencer er i verdensklasse og direkte brugbare i vindmølleindustrien – ligesom værftets faciliteter er ideelle til demonstration og test i fuld størrelse. Endelig har Lindøværftet mulighed for at huse virksomheder, som vil sætte egentlig produktion i gang.

Det er med andre ord LORCs mission at blive en dynamo for industrien for grøn offshore energi, og vi bør i fællesskab gribe chancen for at sætte gang i væksten i vindmølleindustrien – nu!

15-04-2010
LORC Chairman opens Wind Conference in Warsaw

Europe must repeat the industrial adventure of renewable energy in onshore turbines by referring to the offshore industry as unique and by creating new forms of public–private partnerships, says Poul Nyrup Rasmussen, former Prime Minister of Denmark and Chairman of the Lindoe Offshore Renewables Center. On Tuesday, 20 April he will open the four day European Wind Energy Conference in Warsaw.

“Offshore wind energy will be decisive for Europe’s ability to build a greener future. From our Danish experience in the onshore generation of electricity, based on wind power, we know that it takes investments to establish a globally leading industry. Europe should learn from these experiences”, says Poul Nyrup Rasmussen.

The keywords of the proposed strategy are public-private partnerships, R&D, and incentives for investments along with the integration of wind power generation in the overall energy strategy of the Community:

“It takes investments, investments, and investments and it demands a strong will among the European countries to succeed in becoming a world leader in the offshore wind power generation of electricity. However, EU countries must remember that the establishment of the offshore wind industry will pay off with the creation of more than 6 million jobs”, says Poul Nyrup Rasmussen.

Please read about the Lindoe Offshore Renewables Center in Denmark here

Due to flight restrictions Poul Nyrup Rasmussen was unable to give his speech in Warsaw during the European Wind Energy Conference. However, you can see his power point presentation here

Copyright and rights © 2010
Disclaimer